top of page

雑誌名

Scientific reports

掲載日

2022年09月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Takahiro Yoshizaki,Junko Ishihara,Ayaka Kotemori,Yoshihiro Kokubo,Isao Saito,Hiroshi Yatsuya,Kazumasa Yamagishi,Norie Sawada,Motoki Iwasaki,Hiroyasu Iso,Shoichiro Tsugane

bottom of page