top of page

雑誌名

Journal of epidemiology

掲載日

2022年03月

​カテゴリー

著者

Yoshie Hose,Junko Ishihara,Ayaka Kotemori,Misako Nakadate,Sachiko Maruya,Junta Tanaka,Hiroshi Yatsuya,Atsuko Aoyama,Chifa Chiang,Tsuneo Konta,Takamasa Kayama,Yoshiyuki Ueno,Manami Inoue,Norie Sawada,Shoichiro Tsugane,Ribeka Takachi

bottom of page