top of page

雑誌名

International journal of cancer

掲載日

2020年12月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Honglin Cai,Tomotaka Sobue,Tetsuhisa Kitamura,Junko Ishihara,Norie Sawada,Motoki Iwasaki,Taichi Shimazu,Shoichiro Tsugane

bottom of page