top of page

雑誌名

European journal of nutrition

掲載日

2021年04月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Sarah Krull Abe,Norie Sawada,Junko Ishihara,Ribeka Takachi,Nagisa Mori,Taiki Yamaji,Taichi Shimazu,Atsushi Goto,Motoki Iwasaki,Manami Inoue,Shoichiro Tsugane

bottom of page