top of page

雑誌名

PLOS ONE

掲載日

2017年04月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Akiko Nanri, Tetsuya Mizoue, Taichi Shimazu, Junko Ishihara, Ribeka Takachi, Mitsuhiko Node, Hiroyasu So, Shizuka Sasazuki, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane

bottom of page