top of page

雑誌名

Cancer medicine

掲載日

2021年01月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Ritsuko Shirabe,Eiko Saito,Norie Sawada,Junko Ishihara,Ribeka Takachi,Sarah Krull Abe,Taichi Shimazu,Taiki Yamaji,Atsushi Goto,Motoki Iwasaki,Manami Inoue,Shoichiro Tsugane

bottom of page