top of page

コーヒー摂取と大腸がんとの関連:日本におけるコホート研究のメタ解析

雑誌名

International journal of cancer

掲載日

2018年07月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Ikuko Kashino,Shamima Akter,Tetsuya Mizoue,Norie Sawada,Ayaka Kotemori,Keitaro Matsuo,Isao Oze,Hidemi Ito,Mariko Naito,Tomio Nakayama,Yuri Kitamura,Akiko Tamakoshi,Ichiro Tsuji,Yumi Sugawara,Manami Inoue,Chisato Nagata,Atsuko Sadakane,Keitaro Tanaka,Shoichiro Tsugane,Taichi Shimazu

bottom of page